Vi som arbetar tillsammans med barnen är

Kerstin Rådberg Linde
Rektor och förskolechef

Lågstadielärare, special- & talpedagog och montessoripedagog.

Telefon nr 0707 796 342

kerstin@kingelstadbyskola.se


  Carina Malmqvist

   Förskollärare i förskoleklass
   montessoripedagog

   carina@kingelstadbyskola.se

    Camilla Donnerbrink
    Lärare, åk. 3-4, fritidspedagog
    camilla@kingelstadbyskola.se

Anneli Karlsson

Barnskötare

anneli@kingelstadbyskola.se 

                     
         Malin Backer
         
Lärare, åk.1-2
          malin.b@kingelstadbyskola.se


            Johanna Östman
           
Förskollärare
                       Jaana Helgesson
           Elevassistent/fritidsledare

               
                           Sofia Rudolfsson
         Förskollärare           Hoda Tamerjei
           Resurs barngrupp, skola och fritids
           Hemspråk, 

     

              Marita Andersson

               Barnskötare

 


                  Amir Norozi
                 
fritidsledare, elevassistent

                      

                      Heidi Klintenberg
                      
barnskötare        Sofia Rosdahl
        B
arnskötare
                 Hanna Andersson
          
Barnskötare

                
               Henrik Hammarbäck
               
resurs i barngrupp,förskola, fritids


       Hedda Örnberg
       Kök, samt resur i barngrupp
       


         Marie Irell lHedlund
         
Skolsköterska
         
         0708-973473
         kullalifvet@mail.com
         (säkrast med mail)

                    
                     Annika Windfäll
                 
   resurs i barngrupp

     
        Anna-Karin Lindgren
       
 Skolpsykolog


        Elisabeth Martin
        Skolkurator

Ni kan nå oss på:

0769-167836, förskolan

0769-172050, skolan

                                        0707-796342, Kerstin, rektor/förskolechef