Verksamheten / förskolan / skolan / fritids

 Vår verksamhet är fristående, vilket innebär att vi själv fattar beslut om hur den ska bedrivas. Vi följer naturligtvis den läroplan och skollag som finns för förskolan och skolan, se skolverket.se .

Det är kommunen och skolinspektionen som är våra tillsynsmän och som ser till att vi följer de regler och förordningar som finns.

Att gå hos oss innebär ingen merkostnad.

Vår pedagogik inspireras av...

  • barns nyfikenhet och kreativitet
  • naturen, med utomhuspedagogik
  • miljötänkande
  • mötet med varje barn
  • språket, vi läser mycket och samtalar om vad vi upplever

Dessutom får barnen...

  • möjlighet att lära och inspireras av varandra
  • mycket rörelse i den dagliga verksamheten
  • en lugn och trygg miljö

Maten på förskolan/skolan

Maten är en viktig del i barns utveckling och att få njuta av god och nyttig mat i en lugn miljö.
Vi ser  till att barnet får en trevlig och lugn stund vid matbordet.


Fritidsverksamheten för skolbarnen..

​Vi erbjuder  barnen fritidsverksamhet, som de är  välkomna till både före skolan börjar och efter skoldagens slut.
Vi erbjuder både fria och planerade aktiviteter såväl inomhus som utomhus. På fritids finns också möjlighet att få hjälp med läxläsning.

Systematiskt kvalitetsarbete
Här nedan kan du läsa om vårt systematiska kvalitetsarbete och likabehandlingsplan.
Systematiskt kvalitetsarbete skola 2021
Systematiskt kvalitetsarbete förskola 2021
Likabehandlingsplan skola 2022
Likabehandlingsplan förskola 2022


Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap 8 §, ska det finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något, ska du i första hand prata med någon av pedagogerna på skolan/förskolan.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd efter samtalet gör du ett skriftligt klagomål och  skickar eller lämnar det till rektor, info@kingelstadbyskola.se.
Inom 7 arbetsdagar ska du få svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annan orsak kräva längre tid att undersöka. Behövs mer tid än 7 arbetsdagar meddelar vi orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål ska utredas, följas upp och dokumenteras.

Är du fortfarande missnöjd efter kontakten med rektor/huvudman.
Gäller det försskolan så kontaktar du skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs kommun.
Gäller det skolan så vänder du dig till skolinspektionen.


GDPR
Kingelstad byskola GDPR

Enkätundersökning

Varje år erbjuds föräldrar som har sina barn inom förskole- eller skolverksamheten fylla i en enkätundersökning. Denna undersökning kan ni nu läsa om på Helsingborgs hemsida, eller följ länken:

http://www.helsingborg.se/Medborgare/Utbildning-och-barnomsorg/jamfor-forskolor-och-skolor/#/compare/table/comp=1&page=1&searchTerm=gantofta&dep=65

 Denna enkät ger oss högsta betyg!!

Brochyr med information om sjukdomar hos barn i förskole- och skolåldern.

http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Smittskydd/flipbook/nardittbarn/index.html

loading...