Lokaler

Vi har stora och luftiga rum, ett är anpassat för större barn, 3-5-år, där fokus ligger på pedagogik, spel, pyssel, lego och massor av lek, ett annat rum är mer anpassat för de yngre barnen, där finns dockis, bilmattan och många andra roliga leksaker, samt har vi nu också  klassrum för skolbarnen.