Vi som arbetar tillsammans med barnen är

 
 Karin Bjurvill Mattisson
 
Rektor
tel.0704548778 karin.mattisson@kingelstabyskola.se 
 

KerstinRådberg Linde
Lågstadielärare, special- & talpedagog och montessoripedagog.

Telefon nr 0707 796 342

kerstin@kingelstadbyskola.se


  Carina Malmqvist

   Förskollärare i förskoleklass
   montessoripedagog

   carina@kingelstadbyskola.se

            
         Isabelle Jämsén (tjänstledig)
         
lärare, åk. 1-3
         isabelle@kingelstadbyskola.se

             
            Sofia Rudolfsson
             
förskollärare
              nyckelpigan@kingelstadbyskola.se
            
           

    Camilla Donnerbrink
    Lärare, åk. 4-6, fritidspedagog
    camilla@kingelstadbyskola.se

           Anneli Karlsson

            Barnskötare

 


              Åsa Pehrson
              
lärare, åk. 4-6
              asa@kingelstadbyskola.se

            
               Caroline Hultén
                
lärare, åk. 1-3
                caroline@kingelstadbyskola.se


             Pernilla Callmer
           
 lärare åk. 1-3
             pernilla@kingelstadbyskola.se


                  Heidi Klintenberg
                  
barnskötare, montessoripedagog
                   grodan@kingelstadbyskola.se

                       
                     Simon Svedberg
                     
barnskötare

                     
         Malin Backer (tjänstledig)
         
Lärare, åk. 1-3 
          malin.b@kingelstadbyskola.se

             
               Iren Palm
               
skolkurator, fritidsledare
               iren@kingelstadbyskola.se


            Johanna Östman
           
Förskollärare
            nyckelpigan@kingelstadbyskola.se
            

               
                 Åsa Persson
                 
barnskötare

               
                             Hoda Tamerjei
           Resurs barngrupp, skola och fritids
           Hemspråk, 

     

              Marita Andersson

               Barnskötare (vikarie)

 


                 Hanne Mårtensson Bertram
                 
fritidsledare, resurs i skola

               
               Adelina Hajdari
                
barnskötare       

             


               Victoria Ferm
                
skolsöterska
                victoria.kullalifvet@gmail.com
                    

                
                Sofia Rosdahl
                 
Barnskötare       
                 Hanna Andersson (tjänstledig)
            
Barnskötare

                
             Anna-Karin Lindgren
             
skolpsykolog


      Annika Windfäll
       
resurs i barngrupp
       


      

Ni kan nå oss på:

0769-167836, förskolan

0769-172050, skolan

                                        0707-796342, Kerstin, rektor/förskolechef