Bild på barn i reflexväst som sitter på en gräsäng och tittar på ett tåg som åker förbi.

Den lilla skolan med de stora möjligheterna

Kingelstad Byskola erbjuder dig en förskola och skola från förskoleklass till och med årskurs 6 i en lugn och trygg miljö, vilket skapar en positiv lärmiljö. Vår förskola och skola finns i Helsingborgs kommun, mellan ängar och hagar och med vacker natur runt husknuten.

Vi strävar efter att skapa en trygg och positiv miljö där varje barn möts utifrån sina intressen och lust att lära, och ser till att alla barn ges möjlighet att utvecklas på sin individuella nivå. Vår målsättning är att hjälpa varje barn att hjälpa sig självt genom handledning, inspiration och goda förebilder. En viktig del av vår verksamhet är att ge alla barn en positiv naturkänsla och uppmuntra ett miljötänkande.

Verksamhet med närhet till naturen

Är du intresserad av att ansöka?

Skola och förskola med anor från 1865

Vi erbjuder förskola och skola i en lantlig, trygg och positiv miljö med utsikt över rapsfält och närhet till grönområden som vi gärna utforskar med hjälp av våra lådcyklar och två bilar. Vi har cirka 90 inskrivna barn och elever hos oss. De är indelade i små barngrupper och klasser med cirka 10 barn per ålder och årskurs.

Vårt grundläggande koncept bygger på att vårda barnens långvariga relationer och skapa en trygg och nära miljö. Vi strävar efter att övergången mellan förskola och skola ska vara smidig för att ge barnen den trygghet och närhet de behöver för en fortsatt positiv utveckling.

Kingelstad byskola etablerades för första gången 1865, då kommunägd och under namnet Kingelstad Folkskola. Idag bedrivs verksamhet inom både förskola och skola, och i privat regi. Vår förskola och skola är en framgångssaga som än idag delvis präglas av pedagogik som knyter barnen närmare naturen och deras omgivning.

Följ oss gärna på Instagram!