Enligt skollagen 4 kap 8 §, ska det finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något, ska du i första hand prata med någon av pedagogerna på skolan/förskolan.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd efter samtalet gör du ett skriftligt klagomål och skickar eller lämnar det till rektor, info@kingelstadbyskola.se.

Inom 7 arbetsdagar ska du få svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annan orsak kräva längre tid att undersöka. Behövs mer tid än 7 arbetsdagar meddelar vi orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål ska utredas, följas upp och dokumenteras.

Är du fortfarande missnöjd efter kontakten med rektor/huvudman.

Gäller det förskolan så kontaktar du skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs kommun.

Gäller det skolan så vänder du dig till skolinspektionen.