Skolan

Våra skolbyggnader är ljusa, rymliga och med en fantastisk utsikt över fälten utanför. Utemiljön består av stora grönområden. Närheten till naturen skapar lugn och inspiration för framtiden. Vi utforskar närmiljön med hjälp av våra två bilar.

Pedagogiken i skolan

Genom vår pedagogik och engagerade pedagoger strävar vi efter att individuellt möta varje barn och stödja deras unika lärande. Vi vill inspirera och främja barnets naturliga nyfikenhet, skapa en lustfylld inlärningsmiljö och samtidigt utforma en trygg och stödjande atmosfär. Vår pedagogik innebär även att arbeta tematiskt för att bredda förståelsen och använda naturen samt miljön som en integrerad profil för vår skola. Slutligen är vårt mål att bygga en stark grund för fortsatt lärande, där god läsförståelse, matematiskt tänkande och fortsatt intellektuell utveckling prioriteras.

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt bygger på att anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov för att alla ska nå de nationella målen, samt få de utmaningar som krävs för att kunna utvecklas allt efter sin förmåga.

Skolgång i trygg och nära miljö

Vårt koncept och vår idé bygger på att värna om barnens långvariga relationer och skapa en trygg och nära miljö. Vi strävar efter en smidig övergångsfas som ger barnen den trygghet och närhet de behöver för en fortsatt positiv utveckling. Barn som har gått i förskoleklass är därför garanterade en plats i skolan.

Bild på ett bygge av tandpetare och kikärtor.

Ansök till skolan

Ta kontakt med oss i god tid om du är intresserad och önskar en plats på vår skola. Kontakta rektor Karin eller fyll i vårt intresseformulär.