Historia

1865 etablerades Kingelstad byskola i fastigheten mitt emot den nuvarande adressen, där skolan drevs fram till 1915 då vi flyttande till den nuvarande fastigheten. Under åren har Byskolan haft olika namn, från Kingelstad Folkskola till Kingelstad Småskola, Kingelstad Fortsättningsskola och Kommunal Grundskola fram till 2012, då den drevs av Helsingborgs kommun.

Efter nedläggningen av Kingelstad byskola av kommunen öppnade förskolan privat (Kingelstad Byskola HB). År 2014 utökades verksamheten med skola under samma huvudman, då med totalt 65 inskrivna barn och elever. År 2022 såldes Kingelstad Byskola och Förskola till Atvexa och idag går sammanlagt 93 barn på förskolan och skolan.

Kingelstad byskolas närhet till landsbygden och naturen möjliggör utomhusaktiviteter som är svåra att erbjuda i centrala Helsingborg. Vår förskola och skola är en framgångssaga som präglas av entreprenörskap, engagemang, lokal samhörighet och en pedagogik som knyter barnen närmare naturen och deras omgivning.